Peto poglavlje Platforme 7×7: Regija po mjeri žena

Snaga Istre je u poštivanju prava žena i uspostavi ravnopravnosti spolova koju ćemo temeljiti na prepoznavanju istinskih problema i potreba žena. U svim politikama i odlukama vodit ćemo računa o načelu ravnopravnosti spolova te voditi kontinuiranu brigu da podjednaku korist od predloženih mjera imaju i muškarci i žene u Istri.

Dosljedno ćemo primjenjivati princip ravnopravnosti u poduzetništvu žena i muškaraca i boriti se protiv svakog oblika radnog, poslovnog i privatnog diskriminiranja žene.

Zalagat ćemo se svojim aktivnostima i djelovanjem pravne države da nitko na području Istre ne bude diskriminiran, posebno ne na temeljem spola, statusa, dobi ili spolne orijentacije.

Peto poglavlje Platforme 7×7: Regija po mjeri žena možete skinuti OVDJE