Sedmo poglavlje Programa 7×7 – Istra regija kultura

Znatna i sačuvana kulturna baština, kao i ljudski, stvaralački i obrazovniresursi u području kulture predstavljaju potencijal koji pridonosi očuvanjui njegovanju istarskog identiteta i jačanju njegove prepoznatljivosti.Proučavanje i očuvanje te posebno propitkivanje i osuvremenjivanjenaših tradicija temelj su suvremene i prepoznatljive kulture. Istarskažupanija – Regione Istriana prepoznata je po svojoj multikulturalnostikoja je temeljena na prožimanju tradicije i suvremenosti što čini osnovuzavičajnog identiteta. To je ujedno i značajni potencijal za daljnji razvoj
turizma te zapošljavanja.
Razvojni smjer istarske kulture deniran je u Istarskoj kulturnoj strategiji, dokumentu kojeg sanovom snagom krećemo operacionalizirati te realiziramo projekte i programe denirane strategijom.S obzirom na objektivna ograničenja proračuna javnog sektora okrećemo se sredstvima izeuropskih fondova, fondacija i sponzora, gospodarstva, a sve u cilju podizanja kulturne razine, jačanja zavičajnosti i regionalnog identiteta. Usprkos nezahvalnim vremenima uzimamo obvezu dasredstva za kulturu neće biti manja od dosadašnjih tj. 4% proračuna Istarske županije – RegioneIstriana.Nastavkom demokratizacije odlučivanja u kulturi putem javnih natječaja i kulturnih vijeća, Saborakulture te odabirom najkvalitetnijih projekata i nalaženjem sredstava za njihovu realizaciju, atime i otvaranjem radnih mjesta u kulturnoj djelatnosti, ostvarit ćemo temeljni cilj „kulturom protivnezaposlenosti“.Neki od značajnijih projekata koje planiramo započeti sa realizacijom sredstvima fondova Europskeunije u narednom mandatu jesu: Kulturing, Podzemni grad, Muzej glagoljice, obnova Grožnjana kaosvjetskog središta Hrvatske glazbene mladeži, Produkcijski umjetnički centar te Kuća tradicijskihobrta.
Sedmo poglavlje Programa 7×7 – Istra regija kultura možete preuzeti OVDJE.

http://www.scribd.com/doc/130529177/ISTRA-regija-kulture